Gadagrāmatas

Gadagrāmatas ir jauniešu veidoti nometnes atmiņu krājumi, kuros apkopoti svarīgākie attiecīgās vasaras notikumi, piezīmes, atziņas, blēņas un radošie darbiņi.

Par printēšanai paredzētajām gadagrāmatas versijām interesēties saulgriezi@gmail.com


SVV1998
Jaungulbene

SVV1999
Adamova

SVV2000
Dubulti

SVV2001.1
Ērgļi

SVV2001.2
Ērgļi

SVV2002.1
Stikli

SVV2002.2
Stikli

SVV2003
Sauka

SVV2004
Katvari

SVV2006
Eglaine

SVV2007
Rucava

SVV2008
Alsviķi

SVV2009
Augstkalne

SVV2010
Engure

SVV2011
Trikāta

SVV2012
Jūrkalne

SVV2013
Mazsalaca

SVV2014
Gārsene

SVV2015
Platone

SVV2016
Variņi

SVV2017
Kapsēde

SVV2018
Biķernieki

SVV2019
Dzelda