Saulgriežu Vasaras vidusskolas logo

Saulgriežu Vasaras Vidusskola

Author name: admin

Archive

SVV2021 BŪS!

SVV2021 notiks Viļķenē, Limbažu novadā no 18. līdz 31. jūlijam! Izskatot un ņemot vērā valdības izstrādātos ieteikumus nometņu organizēšanai, esam […]

Archive

SVV2020 tiek atcelts!

SVV2020 šogad nenotiks valsts noteikto ierobežojumu un skolas nepieejamības dēļ. Paldies visiem, kas pieteicās! Ceram Jūs satikt nākamvasar! Īpašs paldies

Archive

SVV2020

Ar prieku izziņojam, ka SVV2020 notiks Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā, Limbažu novadā no 19. jūlija līdz 8. augustam! Pieteikšanās sākusies.

Uncategorized

Piesakies SVV2019!

Ar prieku paziņojam, ka SVV2019 notiks Nīkrāces pamatskolā, Skrundas novadā no 7. līdz 27. jūlijam! Pieteikšanās SVV2019 ir sākusies!

Scroll to Top