Saulgriežu Vasaras vidusskolas logo

Saulgriežu Vasaras Vidusskola

SVV vasaras nometne - manas vasaras mājas!

Saulgriežu Vasaras vidusskola (SVV) jau 32 gadus (no 1993. g.) ceļo pa Latviju. Vai 32 gadu ir daudz vai maz? Vispār jau tas daudz nav, bet ja mēs iedziļinamies SVV būtībā, saprotam, ka 32 gadi ir vērā ņemams sasniegums. Un pāri visam šis sasniegums liecina par kaut ko ļoti pozitīvu mūsu jauniešos.

Saulgriežu Vasaras vidusskola ir latviskuma un latvietības nometne. Trīs nedēļas katru vasaru aptuveni 30 jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem pavada iepazīstot kādu Latvijas nostūri un reizē iepazīstot sevi un savus līdz šim neatklātos talantus kā arī izkopjot savas jau atpazītās dotības.

SVV ir veidota pēc Garezera Vasaras vidusskolas (ASV) principiem. No rītiem skolēniem ir mācības (valodas mācība, literatūra, vēsture, politika, reliģija/ētika), kurās viņi apgūst attiecīgā novada raksturīgās iezīmes. Pēcpusdienu nodarbības saistītas ar mākslu, amatniecību un sportu, turklāt notiek arī teātra iestudēšana, gatavošanās lielajam Viesu dienas koncertam un redakcijā top SVV avīze un gada grāmata. Tautas dejās un korī piedalās visi skolēni. Vakaru nodarbības organizē un vada audzinātāji un tās mēdz būt visai daudzveidīgas, nopietna rakstura kā arī izklaidējošas. Trešdienas vakaros tradicionāli notiek svecīšu vakari, kuru tapšanā un izpildē aktīvu līdzdalību ņem paši skolēni. SVV skolotāji visi ir augsti kvalificēti profesionāļi, bet pāri visam viņiem ir labs kontakts ar jauniešiem un viņu entuziasms skolēnos izraisa zinātkāri un vēlmi uzzināt vairāk.

SVV var lepoties ar saviem viesiem, kas ir nevis vienkārši zināmas personas, bet gan personības (Vilis Vītols, Jānis Ošlejs, Pauls Raudseps, mācītājs Juris Rubenis, Andris Pētersons, Valdis Melderis, Uldis Pāvuls, Olafs Brūvers u.c.).

30 jaunieši ar prieku brauc trīs nedēļas mācīties, aktīvi iesaistīties un darboties. SVV skolēni saprot, ka šī skola ir viņu skola, viņi izjūt tās būtību, jo tieši viņi rada un ir tās dvēsele. 32 gadu laikā vairāk nekā 900 jaunieši ir izmantojuši iespēju tuvāk iepazīt savu zemi un tās iedzīvotājus, tuvāk iepazīt sevi, dziļāk izjust latviskumu un latvietību sevī, pastiprināti izjust saites ar savu tēvzemi, kā arī iegūt atmiņas un draugus uz mūžu.

Iespējams, ka SVV ir vislabākā vidusskola Latvijā tieši šo jauniešu dēļ!

Dibināšanas gads: 1993. g. (V. Nolendorfs un G. Michele)
Nometnes organizētājs: Biedrība SVV
Nometnes vadītājs: Mārtiņš Daģis

Par SVV vasaras nometnes atbalstīšanu sakām paldies

Paldies mūsu atbalstītājiem, kuri palīdz segt vasaras nometnes izmaksas. Biedrībai SVV ir Sabiedriskā labuma statuss, priecāsimies par jauniem atbalstītājiem!

Paldies arī darbiniekiem, kas iesaistās kā brīvprātīgie.

SVV VASARAS nometne apceļojusi visu Latviju

Katru gadu vasaras nometne notiek citā Latvijas novadā. Lūk, visas mūsu bijušās norises vietas.

Scroll to Top