Saulgriežu Vasaras vidusskolas logo

Saulgriežu Vasaras Vidusskola

mūsu draugi

Paldies mūsu atbalstītājiem, kuri sedz lielāko daļu nometnes izmaksu!

Paldies arī darbiniekiem, kuri iesaistās kā brīvprātīgie!

Priecāsimies par jauniem atbalstītājiem!

Labi mums, labi Jums; biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss.

Biedrība SVV
reģ. nr. 40008128955
konta numurs LV08HABA0551021589842

Aktīvie sponsori:

 • Andris Mačs
 • Edgars Deksnis
 • Dace Freivalde
 • Dr. Dace Rasiņa
 • Ilze Kreišmane
 • Ģen. Kārļa Goppera Fonds
 • Inese Jēkabsone

Bijušie sponsori:

 • Amerikas Latviešu Tautiskā Savienība (ALTS)
 • Saginavas Latviešu klubs
 • Stud. korp. Imeria
 • Ziemeļkalifornijas latviešu luteriskā draudze
 • Oaklandes latviešu ev. lut. draudze
 • Rīgas 1. ģimnāzijas absolventi ASV
 • Rita un Egons Kaimiņi
 • Ruta Jostsone un Māra Skulte
 • Jānis un Daina Lucs
 • Mudīte Upatniece
 • Nico Opdam
 • Anonīmā ziedotāja no Bostonas
 • Guris Merz
 • Augusts Grasis
 • Elmārs Ēvele
 • Rūta Straumane
 • Astrīda Ramrath
 • Dzidra Knecht
 • Māc. Jogita Mingena
Scroll to Top