Mūsu draugi

Paldies mūsu atbalstītājiem, kuri sedz lielāko daļu nometnes izmaksu! 
Paldies arī darbiniekiem, kas iesaistās kā brīvprātīgie!

Priecāsimies par jauniem atbalstītājiem!

Labi mums, labi Jums; biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss.

Biedrība SVV
reģ. nr. 40008128955
konta numurs LV08HABA0551021589842

Aktīvie sponsori:

 • Andris Mačs
 • Edgars Deksnis
 • Dace Freivalde
 • Dr. Dace Rasiņa
 • Ilze Kreišmane
 • Ģen. Kārļa Goppera Fonds
 • Inese Jēkabsone

Bijušie sponsori:

 • Amerikas Latviešu Tautiskā Savienība (ALTS)
 • Saginavas Latviešu klubs
 • Stud. korp. Imeria
 • Ziemeļkalifornijas latviešu luteriskā draudze
 • Oaklandes latviešu ev. lut. draudze
 • Rīgas 1. ģimnāzijas absolventi ASV
 • Rita un Egons Kaimiņi
 • Ruta Jostsone un Māra Skulte
 • Jānis un Daina Lucs
 • Mudīte Upatniece
 • Nico Opdam
 • Anonīmā ziedotāja no Bostonas
 • Guris Merz
 • Augusts Grasis
 • Elmārs Ēvele
 • Rūta Straumane
 • Astrīda Ramrath
 • Dzidra Knecht
 • Māc. Jogita Mingena