Saulgriežu Vasaras vidusskolas logo

Saulgriežu Vasaras Vidusskola

SVV 2011 komanda

Ar lielu prieku paziņojam SVV2011 komandas sastavu…

Skolas vadiba:
Ilze Kreišmane
Dace Rasiņa
Martiņš Daģis
Liene Salmina

Skolotaji:
Martiņš Pētersons – literatūra un vēsture
Liene Salmiņa – valodas mācība
Martiņš Daģis – politika
Raitis Bobrovs, Dace Rasiņa, Annija Grebeža – dabas zinības
Gunārs Lazdiņs – reliģija/ētika
Aiga Klimoviča – komunikācija
Una Upena – tautas dejas un sports
Māra Vaickovska – dziedāšana/koris

Pēcpusdienu nodarbību vadītāji:
Aiva Bumbure – vaska batika
Rasa Ozoliņa – aušana
Kriss Dubrovskis – metālapstrāde
Raitis Bobrovs – papīra modeļu veidošana
Ruta Ziemele – teātris

Audzinataji:
Ventis Beķeris
Kārlis Daģis
Annija Grebeža
Dita Grunte

Tiekamies vasarā!

Scroll to Top