Saulgriežu Vasaras vidusskolas logo

Saulgriežu Vasaras Vidusskola

SVV2017 | KAPSĒDĒ

Mīļā SVV2017 saime!

Viens no mūsu uzdevumiem un pienākumiem kā latviešiem ir saglabāt savu kultūras mantojumu, lai varētu to nodot tālāk nākamajām paaudzēm tā nodrošinot tradīciju un vērtību pēctecību. Bet kāpēc ir svarīgi tā 
darīt? Tāšu muižas saimniekiem Jurim un Kristīnei šis process ir kļuvis par dzīves veidu un mums bija iespēja daļēji tajā iesaistīties. Griežot stiklu restaurējot logu, gruntējot un krāsojot vienas no muižas durvīm vai kaļot naglas, kas paliks muižas dažādos kaktu un stūru stiprinājumos Jums bija iespēja nedaudz iepazīties ar restaurācijas darba specifiku kā arī pielikt roku tā veikšanā. Tāšu muižā uz visiem laikiem ierakstīti SVV2017 jauniešu darbs un mīlestība. Man bija liels prieks kopā ar Jums atklāt Tāšu muižas noslēpumus un visu pārējo, kas šo vasaru padarīja īpašu. 

Gaidīšu Jūs visus SVV2018 lai turpinātu mūsu kopējos mantojuma meklējumus. 

Kas ir stiprums?
Tas nepastāv niknumā, iespējā darīt citiem labu.
Labu darīt ir atdot no sava spēka citiem,
To spēj tikai tas, kam ir daudz spēka.
Saule ir stipra.
Un laba sirds ir stipra.
-Rainis


Ilze Kreišmane
SVV direktore

SVV 2017 gadagrāmata
Scroll to Top