Saulgriežu Vasaras vidusskolas logo

Saulgriežu Vasaras Vidusskola

SVV2018 | BIĶERNIEKOS

Mīļā SVV2018 saime!

Ļoti priecājos, ka kopā varējām piedzīvot Biķernieku burvību…daba skaista, stārķis draudzīgi klabinādams mūs sveica ik rītu…skola tīra, izremontēta…un jauns, aktīvs, pozitīvs direktors. Direktora Alekseja aizrautības dēļ šī bija tiešām unikāla vasara. Pirmo reizi 26 gados skolas direktors brauca līdzi izbraukumā un papildināja gida Jura stāstīto ar savu personīgo pieredzi un redzējumu. Iespēju robežās viņš SVV bija klāt, jo novērtē to, ko darām, novērtēja šo latviskuma “iebrukumu” Biķernieku pagastā. Un galvenais…viņš ļoti gribēja, lai Jūs visi šo vasaru Latgalē un Biķerniekos vienmēr atcerētos ar smaidu, prieku un mīlestību.

Mēs visi kopā un ikkatrs atsevišķi veidojam Latviju. Šovasar to izjutām īpaši spilgti un ticu, ka Biķernieku vasaras jūtas un atmiņas arī ziemas tumšos vakaros silti sildīs…

paldies Jums visiem un tiekamies SVV2019.

SVV 2018 gadagrāmata
Scroll to Top