Saulgriežu Vasaras vidusskolas logo

Saulgriežu Vasaras Vidusskola

SVV2019 | NĪKRĀCĒ

Mīļā SVV 2019 saime…

Pirmā dienā mēs ieradāmies Nīkrāces pamatskolā kā atsevišķi indivīdi, nedaudz nobijušies, viss bija svešs, nepazinām nevienu… izteikti to izjutu tieši šogad, jo pirmgadnieku skaits krietni pārsniedza to jauniešu skaitu, kas piedalās SVV atkārtoti.

Iepazīšanās un sadraudzēšanās process šos indivīdus saliedēja SVV 2019 saimē, un kopā darījām daudzas lielas un mazas lietas.

Mūsu vides vasarā vairāk piedomājām pie tā, kā mēs katrs varam ietekmēt to, kas notiek ar mūsu planētu. Vairāk arī apzinājamies, ka nemaz nav tik grūti dzīvot zaļāk un veselīgāk.

Paldies par izcilu viesu dienas koncertu un modes skati… to jūs veicāt kopīgi strādājot, plānojot, sadarbojoties. Neviens no jums nav zaudējis savu individuālo, neatkārtojamo un unikālo raksturu, bet gan saliedējušies daudzšķautņainā bet vienotā SVV2019 saimē.
Lai šīs vasaras sajūtas un atmiņas jūs pavada rudens un ziemas aukstajos mēnešos… tad jau arī nemanot pienāks pavasaris un vasara un SVV 2020. Gaidīšu jūs visus atpakaļ nākamajā vasarā.

Būt ne vien spilgtai krāsai, bet triepienam gleznā.
Būt ne vien mirdzošam dārgakmenim,
Bet stikliņam mozaīkā.
Būt ne vien skaistai puķei, bet sīkam ziedam pļavā.
Būt dzīparam laika deķī.
Būt vienam vārdam kādā varenā stāstā.
Bez jums šī glezna būtu, bet – cita.
Bez jums šī mozaīka tiktu svešādi likta.
Šī pļava smaržotu savādi un laika deķis būtu citādi klāts.
Bez jums – šis būtu pavisam cits stāsts.

Ilze

SVV 2019 gadagrāmata
Scroll to Top