Saulgriežu Vasaras vidusskolas logo

Saulgriežu Vasaras Vidusskola

SVV2023 | Gaiķos

Mīļā SVV2023 saime!

Esam brīnišķīgi pavadījuši jau 31. SVV vasaru. Šī noteikti bija lietainākā SVV pēdējos gados, taču tas nespēja salauzt mūsu saulgriežu garu. Turklāt viesu dienā piedzīvojām saulaināko SVV dienu, lai nosvinētu vecāku viesošanos un pirmajās divās nedēļās paveikto. Tas bija kārtējais SVV viesu dienas brīnums, ko daba un jūs visi kopā paveicāt.

Mums palaimējies, ka šogad nokļuvām Gaiķu skolā un iepazinām brīnišķīgus vietējos ļaudis. Arī mēs visi Gaiķos ienesām jaunu un saulainu enerģiju. Jūs katrs šajās 3 nedēļās mācījāties jaunas un pilnveidojāt jau zināmas prasmes, kā arī dāvājat viens otram daudz siltus vārdus un mīļus apskāvienus.

Lai izdodas šīs siltās sajūtas nest līdzi arī turpmāko gadu, īpaši rudens un ziemas drēgnumā.

Novēlu atcerēties šo vasaru ar smaidu, un tiekamies SVV2024.

Tikai vienu zeltainu smaidu,
Paņem plaukstā un pasaulei dod,
Tikai vienu skaistu saulgriežu laimīti,
Satver un tuvāk sirdij sniedz.

Mārtiņš Daģis
SVV direktors

SVV2023 vasaras nometnes gadagrāmata
SVV 2023 gadagrāmata
Scroll to Top